Utbilda sig till guide

Stockholm har allt mer vuxit till att bli ett turistmål i dess sanna mening, då till exempel antalet gästnätter i staden har fördubblats på tio år. Med ett ökat antal turister krävs också fler kunniga guider som kan ta emot dem och visa Stockholm från stadens bästa sida.

Som guide arbetar du som frilans och kan ha en mängd olika arbetsgivare, allt från resebyråer till kryssningsföretag till direktkunder som vill ha en privat guide under sitt besök i Stockholm. Gemensamt för alla arbetsgivare är dock att de generellt endast ger sina uppdrag till auktoriserade Stockholmsguider, en titel som man kan få genom att gå en utbildning som har godkänts av Stockholm Visitors Board (SVB). Det innebär att du när du genomgått utbildningen kommer att uppfylla SVB:s krav. De ser Stockholmsguiderna som ambassadörer för Stockholm som är väl insatta i stadens profilering och värderingar, vilket bland annat innebär att guiden ska förmedla en bild av Stockholm som en öppen, säker och innovativ stad, och lägga särskilt fokus på hållbarhet. Dessutom ska guiden bemöta gästerna på ett professionellt sätt och visa flexibilitet. Beroende på vem som arrangerar utbildningen kan omfattningen och priset variera, men generellt kan den genomföras under ett halvårs deltidsstudier, och kostar runt 30 000 kronor. Vid utbildningens slut examineras guidens kunskaper om Stockholm, hur väl guiden kan tala de språk han eller hon kommer att guida på och hur guidens teknik är.

Att vara auktoriserad guide innebär att du har tillstånd att guida i hela Stockholm, förutom i Stockholm stadshus. För att få guida grupper i Stadshuset krävs att du har genomgått Stadshusets egen utbildning. Det krävs inte att du är auktoriserad guide för att vara behörig till utbildningen, vilket betyder att du kan välja att bara guida i Stadshuset om du skulle vilja.200378180-001

Språken är en viktig del av guideyrket, och kan sägas vara en förberedande utbildning inför guideutbildningen, oavsett om du lärt dig ett främmande språk genom dina föräldrar, genom utlandsvistelser eller genom traditionell undervisning. Ju fler språk du kan guida på, desto lättare kommer det att vara att försörja sig som guide. Många guider säsongsarbetar eller deltidsarbetar som guider, och har ett annat yrke utöver guideyrket.

Guideyrket är både krävande och givande, och om du trivs med att träffa människor från olika kulturer och förmedla kunskap, kommer du att trivas med både utbildningen och med att arbeta som guide.